Tháng Tám 23, 2018

Thủy sản Hoàng Long Seafood ứng dụng giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA do CITEK tư vấn và triển khai

[…]
Tháng Năm 4, 2018

Niềm hy vọng từ Đại hội cổ đông thường niên

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Năm 2, 2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Tư 16, 2018

Thông báo “về việc nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05/2018”

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.