Tháng Hai 7, 2018

Thông báo “về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018”

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 30, 2018

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (kỳ báo cáo 2017)

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 30, 2018

Báo cáo tình hình quản trị cty niêm yết (năm 2017)

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 18, 2018

Nhà máy thức ăn Thủy sản Mekong Hoàng Long (HLG) phát triển ổn định trong khó khăn

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.