Đại hội của niềm tin

Ngày 15 tháng 4 năm 2016, Tập đoàn Hoàng Long mã chứng khoán HLG tổ chức đại hội cổ đông năm 2016. Tham dự đại hội đồng cổ đông có Hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Long, cổ đông chiến lược và các cổ đông đại chúng.

Năm 2015, là năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tác động từ tình hình khách quan như giá cả thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu không ổn định. Tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt, các nước nhập khẩu sản phẩm từ Việt Nam luôn dùng rào cản kỹ thuật để gây khó dễ đặc biệt là mặt hàng cá tra,….

Thêm vào đó, tỷ giá hối đoái biến động mạnh càng làm cho các doanh nghiệp hết khó khăn này đến khó khăn khác, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Ban lãnh đạo tập đoàn Hoàng Long vẫn luôn cố gắng tìm mọi giải pháp tốt nhất để ổn định sản xuất kinh doanh đảm bảo việc làm, ổn định đời sống, thu nhập cho người lao động, đặc biệt vẫn duy trì tốt các chế độ chính sách bảo hiểm, lương thưởng các ngày Lễ, Tết cao hơn những năm trước. Đây thực sự là năm có nhiều khởi sắc đối với Ban lãnh đạo Tập đoàn và lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng toàn thể công nhân viên, người lao động đã nổ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm, đảm bảo năng suất, chất lượng, cũng như tiến độ sản xuất và xuất khẩu: tăng trưởng về lượng và chất đạt trên 20% so với cùng kỳ năm 2014, tổng doanh thu đạt cao, tuy nhiên hiệu quả (lợi nhuận) lại không được như mong đợi, một số lĩnh vực có kết quả lợi nhuận khá tốt nhưng ngược lại còn số đơn vị hoạt động chưa thực sự có hiệu quả như nuôi trồng và Chế biến cá file xuất khẩu song chúng ta cũng có những niềm vui bước đầu cắt được lỗ, làm nghĩa vụ ngân sách nhà nước khá tốt đã cho thấy Doanh nghiệp Hoàng Long đang dần hồi phục vũng chắc cho những năm tiếp theo. Năm 2016 là năm có nhiều thay đổi lớn tác động đến kế hoạch SXKD từ việc gia nhập cộng đồng ASEAN, Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) ,… việc gia nhập này tạo ra nhiều cơ hội, nhưng đây cũng là thách thức đối với doanh nghiệp trong nước nói chung tập đoàn Hoàng Long nói riêng. Để vượt qua, chúng ta phải vận hành doanh nghiệp thật năng động, phù hợp với tình hình thực tế đã, đang và sẽ diễn ra nên mỗi chúng ta trên từng cương vị, từng bộ phận phải làm việc tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng, lấy chất lượng làm nền tảng xây dựng Thương hiệu. Vượt qua trở ngại làm tốt để minh chứng Hoàng Long là doanh nghiệp thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu và định mức trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn.

Trước thực tế khó khăn đó, chúng ta vẫn luôn có những niềm tin và hy vọng hoàn toàn thực hiện được kế hoạch doanh thu 2.107 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 96,9 tỷ đồng trên cơ sở báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2016 ước đạt lợi nhuận sau thuế 27,3 tỷ đồng cho thấy nếu chúng ta quyết tâm, đoàn kết, cố gắng làm việc bằng cả tinh thần và sức mạnh tập thể thì khả năng lợi nhuận sau thuế cả năm sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Tin và ảnh: Ban thông tin