Tháng Tư 10, 2019

Thông báo về việc nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Niền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 24, 2019

MeKong – Hoàng Long tổ chức hội nghị khách hàng

[…]
Tháng Tám 23, 2018

Thủy sản Hoàng Long Seafood ứng dụng giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA do CITEK tư vấn và triển khai

[…]
Tháng Năm 4, 2018

Niềm hy vọng từ Đại hội cổ đông thường niên

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.