Tháng Năm 2, 2018

Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Tư 16, 2018

Thông báo “về việc nghỉ ngày giổ Tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/05/2018”

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Ba 31, 2018

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 2017

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Ba 29, 2018

Kế hoạch xây dựng tòa nhà Thương mại Dịch vụ văn phòng tổng hợp tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.