Tháng Tư 29, 2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

[…]
Tháng Tư 10, 2019

Thông báo về việc nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng Niền Nam 30/4 và ngày quốc tế lao động 1/5

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 24, 2019

MeKong – Hoàng Long tổ chức hội nghị khách hàng

[…]
Tháng Tám 23, 2018

Thủy sản Hoàng Long Seafood ứng dụng giải pháp quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA do CITEK tư vấn và triển khai

[…]