Tháng Ba 14, 2018

Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Ba 5, 2018

Thông báo “về đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên 2018”

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Hai 7, 2018

Thông báo “về việc nghỉ Tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018”

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tháng Một 30, 2018

Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty (kỳ báo cáo 2017)

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.