TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019

Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019.

Tháng Ba 5, 2019Tải về
Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long

Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long.

Tháng Mười Hai 1, 2018Tải về
HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017

HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017.

Tháng Mười 30, 2018Tải về
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018

Tháng Chín 27, 2018Tải về
Nội dung và tài liệu họp đại hội Cổ Đông 2018

Nội dung và tài liệu họp đại hội Cổ Đông 2018

Tháng Tư 16, 2018Tải về
Đại Hội Cổ Đông 2017

HLG – Tai lieu DHCD 2017

Tháng Mười Hai 13, 2017Tải Về