TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo thường niên năm 2019

Báo cáo thường niên năm 2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Báo cáo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Tháng Tư 16, 2019Tải về
Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019

Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông Để Thực Hiện ĐHCĐ Thường Niên 2019.

Tháng Ba 5, 2019Tải về
Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long

Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long.

Tháng Mười Hai 1, 2018Tải về
HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017

HLG_Hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2018 và Kế hoạch kiểm toán lại BCTC 2017.

Tháng Mười 30, 2018Tải về