TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Gia hạn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tháng Ba 23, 2020Tải về
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Tháng Ba 9, 2020Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2019

Tháng Một 30, 2020Tải về
HLG Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019

HLG_Ký Hợp Đồng Kiểm Toán BCTC Năm 2019.

Tháng Mười 29, 2019Tải về
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 14

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP LẦN THỨ 14.

Tháng Mười 8, 2019Tải về
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2019

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG 2019.

Tháng Bảy 16, 2019Tải về