TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020

Tháng Bảy 28, 2020Tải về
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN 29.08.2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN  29.08.2020

Tháng Bảy 27, 2020Tải về
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TU 26.06 DEN 25.07.2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TU 26.06 DEN 25.07.2020

Tháng Bảy 27, 2020Tải về
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ VÀ GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 2 NĂM 2020

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG CÔNG TY MẸ VÀ GIẢI TRÌNH KQKD QUÝ 2 NĂM 2020

Tháng Bảy 20, 2020Tải về
KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

KÝ HỢP ĐỒNG SOÁT XÉT VÀ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2020

Tháng Bảy 1, 2020Tải về
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ_ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ_ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG

Tháng Sáu 19, 2020Tải về