TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Tháng Một 29, 2021Tải về
Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH SX TM DV Thanh Thy

Tháng Mười Hai 30, 2020Tải Về
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31/07/2020 ĐẾN 29/08/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31/07/2020 ĐẾN 29/08/2020”

Tháng Tám 31, 2020Tải về
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2020

Tháng Bảy 28, 2020Tải về
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN 29.08.2020

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31.07 DEN  29.08.2020

Tháng Bảy 27, 2020Tải về
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TU 26.06 DEN 25.07.2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TU 26.06 DEN 25.07.2020

Tháng Bảy 27, 2020Tải về