TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG-TV.HĐQT_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG-TV.HĐQT_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021
Tháng Tám 7, 2021Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021 
Tháng Bảy 23, 2021Tải về
BÁO CÁO KẾT QUẢ GDCP CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 04.06.2021 ĐẾN 03.07.2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ GDCP CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 04.06.2021 ĐẾN 03.07.2021
Tháng Bảy 5, 2021Tải về
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021
Tháng Bảy 5, 2021Tải về
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 04.06 ĐẾN 03.07.2021
THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 04.06 ĐẾN 03.07.2021
Tháng Năm 31, 2021Tải về
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Tháng Một 29, 2021Tải về