TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính riêng và giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2018

Báo cáo tài chính riêng và giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2018

Tháng Mười 18, 2018Tải về
Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018

Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018

Tháng Tám 18, 2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

Tháng Tám 14, 2018Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2018

Tháng Bảy 24, 2018Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2018

Tháng Bảy 23, 2018Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 2 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 2 năm 2018

Tháng Bảy 23, 2018Tải về