TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019

Giải trình chậm nộp BCTC soát xét bán niên 2019.

Tháng Tám 26, 2019Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 và Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 và Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý 2 năm 2019.

Tháng Bảy 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019.

Tháng Bảy 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018.

Tháng Tư 16, 2019Tải về