TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2018

Tháng Tư 20, 2018 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 của công ty mẹ

Giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2018 của công ty mẹ

Tháng Tư 20, 2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 1/2018

Báo cáo tài chính riêng quý 1/2018

Tháng Tư 20, 2018 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 năm 2018

Tháng Tư 20, 2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

HLG_BCTC Hop Nhat Nam 2017

Tháng Ba 30, 2018 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất 2017

HLG_ Giai trinh KQKD Hop Nhat Nam 2017

Tháng Ba 30, 2018 Tải về