TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2018

Tháng Tám 14, 2018 Tải về
Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018

Báo cáo soát xét riêng giải trình kết quả kinh doanh và ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng 2018

Tháng Tám 14, 2018 Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 – 2018

Tháng Bảy 24, 2018 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh hợp nhất Quý 2 năm 2018

Tháng Bảy 23, 2018 Tải về
Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 2 năm 2018

Giải trình kết quả kinh doanh Công ty mẹ Quý 2 năm 2018

Tháng Bảy 23, 2018 Tải về
Báo cáo tài chính riêng quý 2 – 2018

Báo cáo tài chính riêng quý 2 – 2018

Tháng Bảy 20, 2018 Tải về