TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 và Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2 năm 2019 và Giải trình Kết quả kinh doanh Hợp nhất Quý 2 năm 2019.

Tháng Bảy 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019.

Tháng Bảy 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý 1-2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019

Báo cáo tài chính riêng và giải trình KQKD Quý 1-2019.

Tháng Tư 20, 2019Tải về
Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn Giải trình Chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2018.

Tháng Tư 16, 2019Tải về
Về Thực Hiện Kiểm Toán BCTC 2018 Và Kiểm Toán Lại BCTC 2017

Về Thực Hiện Kiểm Toán BCTC 2018 Và Kiểm Toán Lại BCTC 2017.

Tháng Ba 27, 2019Tải về