TIÊU ĐỀNGÀY CẬP NHẬTTẢI VỀ
BCTC RIÊNG VÀ GIẢI TRÌNH KQKD QÚY 4-2018

BCTC RIÊNG VÀ GIẢI TRÌNH KQKD QÚY 4-2018.

Tháng Một 20, 2019Tải xuống
BCTC HỢP NHẤT VÀ GIẢI TRÌNH KQKD HỢP NHẤT QUÝ 4-2018

BCTC HỢP NHẤT VÀ GIẢI TRÌNH KQKD HỢP NHẤT QUÝ 4-2018.

Tháng Một 20, 2019Tải xuống
Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017

Gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán lại 2017.

Tháng Mười Hai 3, 2018Tải về
HLG ký kết hợp đồng kiểm toán lại BCTC năm 2017

HLG ký kết hợp đồng kiểm toán lại BCTC năm 2017.

Tháng Mười Một 8, 2018Tải về
BCTC Hợp nhất và giải trình KQKD Hợp nhất quý 3/2018

BCTC Hợp nhất và giải trình KQKD Hợp nhất quý 3/2018

Tháng Mười 19, 2018Tải về
Báo cáo tài chính riêng và giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2018

Báo cáo tài chính riêng và giải trình kết quả kinh doanh quý 3/2018

Tháng Mười 18, 2018Tải về