Tin từ công ty TNHH MTV thức ăn Thủy sản Mekong Hoàng Long

Ban thông tin Hoàng Long

Chín tháng năm 2019, nhìn tổng thể về kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV thức ăn Thủy sản Mekong hoạt động trong bối cảnh chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới vượt ra ngoài biên giới của hai nước đã tác động không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam (đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt) cũng không nằm ngoài vòng xoáy nghiệt ngã đó. Tuy nhiên với công ty TNHH MTV thức ăn Thủy sản Mekong (Hoàng Long Group) do đã có chiến lược đầu tư từ trước, nắm bắt sớm mọi biến cố trong quá trình sản xuất kinh doanh nên đã chủ động lắp ráp thêm Line4 để chuyển đổi cơ cấu sang sản xuất kinh doanh các mặt hàng thức ăn cá khác, giảm thức ăn cá Tra. Ngoài sản phẩm cá Tra, thì công ty mở rộng thị trường cá khác trên khắp các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long do vậy không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2019 đạt sản lượng: 141.811 tấn, doanh thu 2.448 tỷ (trong đó sản phẩm thức ăn cho cá 1.622 tỷ và cá 826 tỷ), lợi nhuận sau thuế 60,5 tỷ đồng. Do chuẩn bị chu đáo nên doanh thu lợi nhuận năm nay tăng trưởng đáng kể so với năm 2018. Doanh thu và lợi nhuận (nếu cả năm 2018 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 43,9 tỷ thì 9 năm 2019 lợi nhuận sau thế là 60,5 tỷ đồng). Năm 2020, dự kiến sản lượng sản xuất bán hàng và đẩy mạnh mãng thức ăn cá khác tạo thuận lợi hơn. Dự kiến doanh thu 3.557 tỷ (trong đó thức ăn cho cá đạt 2.204 tỷ và cá 1.353 tỷ, lợi nhuận sau thuế 119 tỷ đồng. Để thực hiện được kế hoạch tăng sản lượng, công ty tiếp tục đầu tư thêm Line5 chuyên phục vụ cho cá khác vì hiện tại công suất nhà máy không còn đáp ứng đủ nhu cầu sản lượng cá khác do vậy công ty tiếp tục đầu tư Line mới khoảng 60 tỷ đồng. Dự kiến đưa vào sản xuất kinh doanh đầu quý 3 năm 2020.


Một góc dây chuyền chế biến


Một góc thành phẩm


Sản phẩm thức ăn cho cá khác

Ban thông tin Hoàng Long