Ông Phạm Phúc Toại, Chủ tịch HĐQT.

Vốn xuất thân từ một gia đình có truyền thống cách mạng, năm 14 tuổi tham gia lực lượng vũ trang nhân dân. Ông tốt nghiệp đại học An Ninh, công tác tại An ninh khu 8 và Công an tỉnh Đồng Tháp. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông được bổ nhiệm làm giám đốc một số doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ông đã tốt nghiệp chương trình quản trị doanh nghiệp CEO, có 30 năm kinh nghiệm trên thương trường và quản lý doanh nghiệp. Ông là người sáng lập Tập đoàn Hoàng Long.
Bà Phạm Thuý An, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tập đoàn.

Có kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Quốc Đạo, TGĐ tập đoàn Hoàng Long.

Tốt nghiệp cử nhân kế toán Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sỹ quản trị kinh doanh trường đại học Guggs Hoa Kỳ. Với 20 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán và quản lý tài chính các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.
Ông Trần Đình Tốn, Phó TGĐ tập đoàn Hoàng Long

Tốt nghiệp Đại học An Ninh. Với 30 năm làm công tác quản lý.