STT
Dự án


Chi tiết dự án
1


Cụm công nghiệp Hoàng Long 1, tổng diện tích 262,35 ha.Tải Về

2Cụm công nghiệp Hoàng Long 2, tổng diện tích 38 ha..
Tải Về3

Trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế quốc tế, 4000 m2


Tải Về