Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên chế biến thức ăn Thủy sản Mekong – Hoàng Long, tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2020