Hình ảnh công ty Thủy sản Hoàng Long – HoangLongseafood

Các hình ảnh tại hội chợ Boston (Mỹ) và Brussells (Vương quốc bỉ)