cơ hội đầu tư

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG LONG

Địa chỉ: 68 Nguyễn Trung Trực. H.bến Lức, Lỉnh Long An - Việt Nam
Điện Thoại: (72) 3872 848
Fax: (72) 3655 355
Email: info@hoanglonggroup.com
Website: www.hoanglonggroup.com

Chi Nhánh TP.Hồ Chì Minh
Địa chỉ:149 Nguyễn Văn Cừ, P2, Q5, TP.Hồ Chì Minh
Điện Thoại: (08) 3838 2180
Fax: (08) 3923 3300
Email: thongtinhoanglong@gmail.com
Website: www.hoanglonggroup.com