Năm 2017, Hoàng Long HLG: Những thuận lợi và thách thức

Ngày 14 tháng 4, Tập đoàn Hoàng Long (HLG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Tham dự đại hội có các ông bà:
Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT tập đoàn
Phạm Thúy An – Phó chủ tịch HĐQT
Nguyễn Quốc Đạo –TV HĐQT, TGĐ tập đoàn
Trần Đình Tốn – PTGĐ, GĐ công ty Taxi Sài Gòn Hoàng Long
Nguyễn Thanh Phong – TV HĐQT, GĐ công ty Đầu tư hạ tầng
Nguyễn Thành Tiến – GĐ công ty Thương Mại
Đặng Hoàng Phương – TGĐ công ty thức ăn Thủy sản Mekong

Nguyễn Văn Kề - Phó TGĐ công ty chế biến TS XK Cadovimex2 và trên 60 cổ đông phổ thông đại chúng. Sau công tác tổ chức , thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội và bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Quốc Đạo TGĐ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ 2017. Năm 2016 có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn khách quan và chủ quan đan xen, nhưng với những giải pháp linh hoạt của tập thể ban lãnh đạo và cá nhân Chủ tịch Phạm Phúc Toạị. Hoàng Long (HLG) vẫn luôn đứng vững vượt qua thách thức của thị trường, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp để phát triển sản xuất. Duy trì ổn định mọi hoạt động của công ty, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động; duy trì tốt các chế độ chính sách lương thưởng các ngày lễ, tết là động lực tinh thần để đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người lao động Hoàng Long (HLG) vượt qua những khó khăn thách thức của năm 2016. Hoàn thành mục tiêu của Hội đồng quản trị đề ra đầu năm, với tổng doanh thu sau kiểm toán hợp nhất Hoàng Long (HLG) 3.048 180 557 670 tỷ đồng đạt 145% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 140. 982 813 349 tỷ, đạt 145%. Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu 3.188đ, đạt 146%. Và kết quả cân đối tài chính 2016 (HLG) chính thức được đưa ra khỏi diện cảnh báo trên sàn chứng khoán Hose thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là điểm nhấn thuận lợi để tập đoàn Hoàng Long tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra; theo đó doanh thu hợp nhất đạt 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 106 tỷ, lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 2.397đ. Chủ tịch Phạm Phúc Toại chia sẽ: Những ngày đầu của cơ chế thị trường do nhận thức nóng vội, phát triển ồ ạt (nhiều công ty thành viên) hoạt động đa ngành nghề để rồi thời gian không lâu sau đó,vượt khỏi tầm kiểm soát cả vĩ mô và vi mô. Đặc biệt là công tác quản trị doanh nghiệp của người đứng đầu đây có thể được coi là nguyên nhân sâu xa dẫn đến ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng trong những năm qua của Hoàng Long (HLG). Nhiệm vụ 2017, chủ tịch nóí năm 2017 có những thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên khó khăn chủ quan (nội tại) của tập đoàn vẫn là công tác tổ chức tái cấu trúc nhân sự và ngành nghề còn chậm chưa quyết liệt nên đòi hỏi mỗi tổ chức, cá nhân cần phát huy hơn nữa khả năng về trình độ nghiệp vụ chuyên môn trên cơ sở tái cấu trúc trực tiếp ngành nghề để chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực Nông nghiệp nuôi trồng chế biến xuất khẩu Thủy sản (Cá da trơn) theo hướng phát triển bền vững xanh sạch an toàn…là mục tiêu hướng tới của Hoàng Long (HLG).

Kết quả Đại hội đồng cổ đông đã trực tiếp bỏ phiếu bầu 5 Thành viên vào Hội đồng quản trị gồm: (ông Phạm Phúc Toại, bà Phạm Thúy An, ông Nguyễn Quốc Đạo, Nguyễn Thanh Phong, Đặng Hoàng Phương) và 3 thành viên khác gồm: (Bà Lê Thị Ngọc Điền, Đặng Thị Kim Nguyệt, Trần Ngọc Yến vào Ban kiểm soát. Theo đó ông Phạm Phúc Toại tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Lê Thị Ngọc Điền trưởng Ban kiểm soát tập đoàn Hoàng Long (HLG) nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Ban thông tin kinh tế