- Kinh doanh vận tải hành khách bằng Taxi, dịch vụ quảng cáo thương mại trên xe Taxi.
- Kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, tuyến cố định bằng taxi, xe buýt.
- Kinh doanh vận tải hàng bằng ôtô. Bổ sung: Mua bán phụ tùng xe ôtô và xe có động cơ khác.