BÁO CÁO KẾT QUẢ GDCP CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 04.06.2021 ĐẾN 03.07.2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GDCP CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG_TỪ 04.06.2021 ĐẾN 03.07.2021