BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG-TV.HĐQT_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG-TV.HĐQT_TỪ 09.07.2021 ĐẾN 07.08.2021