BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31/07/2020 ĐẾN 29/08/2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẶNG HOÀNG PHƯƠNG TỪ 31/07/2020 ĐẾN 29/08/2020”