GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC KIỂM TOÁN LẠI NĂM 2017 LẦN 3

GIA HẠN CÔNG BỐ BCTC KIỂM TOÁN LẠI NĂM 2017 LẦN 3.