Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC hợp nhất năm 2107

GIAI TRINH Y KIEN KIEM TOAN NGOAI TRU BCTC HOP NHAT 2017