Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long

Quyết định v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đòan Hoàng Long.