Tháng Mười Một 18, 2017

Ông Phạm Phúc Toại “đăng quang” danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2008

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam, tối ngày 13/10/2008 tại TP.HCM đã diễn ra Lễ hội tôn vinh doanh nhân và trao danh hiệu Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu lần IV – 2008
Tháng Mười Một 7, 2017

Tập Đoàn Hoàng Long: Năm 2014, Tập Trung Nguồn Lực Đẩy

Tặng quà cho quân và dân ở Trường Sa Ngày 31-12, tại lữ Đoàn 166/177 ở Vủng Tàu Hai Quân Việt Nam
Tháng Mười Một 7, 2017

Tập Đoàn Hoàng Long: Năm 2014, Tập Trung Nguồn Lực Đẩy

Tặng quà cho quân và dân ở Trường Sa Ngày 31-12, tại lữ Đoàn 166/177 ở Vủng Tàu Hai Quân Việt Nam
Tháng Mười Một 7, 2017

Tập Đoàn Hoàng Long: Năm 2014, Tập Trung Nguồn Lực Đẩy

Tặng quà cho quân và dân ở Trường Sa Ngày 31-12, tại lữ Đoàn 166/177 ở Vủng Tàu Hai Quân Việt Nam