Thông báo lịch phát sóng

Chương trình phát sóng giới thiệu Công ty Cổ phần tập đoàn Hoàng Long nhân kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn trên kênh BTV3, VTV1, HTV7 và CTD1 của Đài Truyền hình KTS Bình Dương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình TP.HCM và Đài Truyền hình Cần Thơ.

Lịch phát sóng cụ thể như sau:

NGÀY PHÁT  SÓNG

GIỜ PHÁT SÓNG

KÊNH TRUYỀN HÌNH

24/10/2009

20h00 – 20h30

BTV3
Kênh TH KTS

25/10/2009

27/10/2009

21h40- 22h00

VTV1

28/10/2009
Phát lại

14h30 – 14h50

27/10/2009

18h00 – 18h20

HTV7

Mục Thông tin kinh tế

31/10/2009

19h00 – 19h20

CTD1

(Kênh TH cáp Cần Thơ)

01/11/2009

2 & 3/11/2009
Phát lại

Ghi chú: Giờ phát sóng có thể sớm hoặc trễ hơn dự kiến đôi phút, xin chú ý để đón xem