Sản xuất và kinh doanh

    Thuốc lá, nguyên liệu và phụ liệu thuốc lá

    Đóng gói và in ấn bao bì thuốc lá

Dịch vụ cộng thêm

    Cho thuê kho bãi

    Cho thuê thiết bị và máy móc sản xuất thuốc lá

Thị trường chính

   Việt Nam, Singapore