Đại hội chi bộ

Chi bộ tập đoàn Hoàng Long tổ chức đại hội thường niên nhiệm kỳ 2020 – 2023. Ngày 25 tháng 10 năm 2004, chi bộ công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hoàng Long thành lập theo quyết định số36/QĐ-HU của huyện Ủy Bến Lức có 3 Đảng viên thì đến năm 2008, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long; chi bộ có 17 Đảng viên được bố trí đều khắp các công ty thành viên nhiệm vụ chủ yếu tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng tổ chức, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, chăm lo đời sống cho người lao động. Là chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam ngoài Quốc doanh thành lập sớm ở Long An hoạt động có hiệu quả được lãnh đạo tỉnh dánh giá cao trở thành hình mẫu ở Long An và cả nước. Chi bộ nhiều năm liền được huyện Ủy Bến Lức và Đảng Ủy khối Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên yếu kém. Năm 2012, do tình hình kinh tế khó khăn chủ trương của tập đoàn tái cấu trúc toàn diện Doanh nghiệp để phát triển nên số lượng Đảng viên giảm, hiên tại còn 4 Đảng viên. Để tiếp tục giữ vững ngọn cờ lạnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Chi bộ tập đoàn Hoàng Long, được Đảng Ủy khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ đạo trực tiếp toàn diện và sự quan tâm của Chủ tịch tập đoàn Phạm Phúc Toại. ngày 04 tháng 12 năm 2019 chi bộ tổ chức đại hội Đảng viên nhằm đánh giá đúng kết quả chi bộ lãnh đạo nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bàn biện pháp lãnh đạo, công tác nhiệm kỳ 2020 – 2023 sát với thực tế doanh nghiệp trong tình hình hiện nay theo 3 nội dung cốt lõi đó là:
1/ Đảng viên phải chấp hành và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2/ Đồng hành cùng doanh nghiệp lãnh đạo người lao động thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
3/ Cùng doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống của người lao động theo quy định của pháp luật.
Đại hội đã bỏ phiếu kín bầu ông Võ Văn Dũng tiếp tục giữ cương vị bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 kết quả (4/4).
Tin, ành Ban Thông tin


Đảng viên tham dự


Văn kiện Đại Hội chi bộ


Nội dung văn kiện


Hình ảnh các kỳ đại hội


Hình lưu niệm ngày đại hội