Vận tải

   Trong và ngoài thành phố

Quảng cáo

   Quảng cáo trên xe taxi

Trạm điều vận

   Khách sạn New World, Sân bay Tân Sơn Nhất, Bệnh viện 115, Bệnh viện Trưng Vương, Khu chung cư, Khu dân cư, ...

Địa bàn

   TP.HCM và các tỉnh lân cận