Xây dựng

- Xây dựng nhà ở, công trình giao thông, dân dụng, công nghiệpthuỷ lợi


Đầu tư

- Đầu tư xây dựng hạ tầng, khu đô thịkhu công nghiệp


Kinh doanh

- Kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà ở, công trình hạ tầng khu đô thịkhu công nghiệp

- Kinh doanh các dịch vụ hỗ trợ khu dân cư và khu đô thị

Tư vấn

- Lập và phát triển dự án

- Lập dự án đầu tư

- Dự án đấu thầu

- Quản lý dự án